confocalDT IFS2404

高性價比白光共焦感測器                              電子型錄下載 

confocalDT IFS2404位移傳感器專為在狹窄安裝空間中的高精度應用而設計。這些傳感器基於特殊的鏡頭技術,可提供高分辨率和較小的光斑直徑。它們非常適合大批量應用。
Micro Epsilon Taiwan